Regulaminy i dokumenty

Regulamin

Regulamin

Bezpieczeństwo

 1. Dla zwiększenia bezpieczeństwa uczestników zaleca się właściwy ubiór, tj.: kombinezon narciarski, właściwe rękawice i nakrycie głowy (obowiązkowo kask narciarski) – w przypadku półkolonii i wyjazdów narciarskich oraz właściwe obuwie, strój wierzchni, okrycie przeciwdeszczowe – w przypadku wyjazdów półkolonii i wyjazdów letnich.
 2. Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania sprawnego sprzętu, szkoła nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny sprzętu uczestników. W przypadku stwierdzenia, że sprzęt jest niesprawny instruktor będzie czynił starania w celu wypożyczenia sprzętu, za który kosztami obciąży opiekuna uczestnika wyjazdu*.

Zobowiązania

 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje oraz ich następstwa powstałe w trakcie lekcji oraz zajęć.
 2. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek bezwzględnie stosować się do Regulaminu / Regulaminów stoków narciarskich lub obiektów w których przebywa / uczestniczy w zajęciach.
 3. Uczestnicy zajęć muszą bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora / Opiekuna.
 4. Za rzeczy pozostawione bez opieki szkoła nie odpowiada.
 5. Każdy uczestnik w ramach zajęć posiada wykupione ubezpieczenie NNW (kwota ubezpieczenia 10000 PLN).
 6. Osoba zgłaszająca wyraża zgodę oraz informuje o braku przeciwwskazań zdrowotnych na uprawianie narciarstwa przez syna/córkę/podopiecznego jednocześnie przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za szkody, jakie mogą wyniknąć z uprawiania wskazanego sportu*.

Płatności / rejestracja

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach / wyjeździe zorganizowanym jest rejestracja uczestnika w formularzu zgłoszeniowym oraz wpłata zaliczki oraz kwoty pozostałej przed rozpoczęciem wyjazdu / zajęć.
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez osobę dorosłą (lub opiekuna prawnego w imieniu osoby małoletniej) jest: a) równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu b) zobowiązaniem do uiszczenia wpłaty za zajęcia / wyjazd c) zobowiązaniem do dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów uprawniających do zajęć / wyjazdu d) zobowiązaniem do przekazania danych osobowych zgodnych z prawdą.
 3. Wpłaty za zajęcia / wyjazd zorganizowany przyjmowane są na podstawie otrzymania przez zgłaszającego potwierdzenia wpisania na listę uczestnika. Dane potwierdzające zawierają dokładne informacje do jakiego dnia i na jakie konto należy uiścić płatność.
 4. Nie przewiduje się zwrotów za niewykorzystane zajęcia. W przypadku choroby dziecka istnieje możliwość skorzystania w danym terminie z wyjazdu rekreacyjnego przez inną osobę (np. rodzica)
 5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu na półkolonie (narciarską i letnią) zaliczka w kwocie 300 zł. nie jest zwracana.

Pozostałe

 • Uczestnicy zajęć oraz opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Ski-World (art 23 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych) w celach związanych z działalnością i promocją firm w szczególności: umieszczania zdjęć zawierających wizerunek uczestników zajęć / wyjazdów w ramach dokumentacji działalności na stronie firmowej szkoły oraz profilach społecznościowych, do otrzymywania wiadomości reklamowych od szkoły w ramach rozsyłania informacji handlowej drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracji
 • Przechowywanie danych osobowych oraz inne postanowienia funkcjonowania strony firmowej regulowane są odrębnym regulaminem zawartym w "Polityce prywatności" oraz "Informacji o plikach coockie"

*dotyczy wyjazdów zimowych - narciarskich

Zasady udzielania rabatu

 • rabat dotyczy jednego znajomego który zapisze się z tobą na półkolonie
 • rabat nie dotyczy rodzeństwa
 • rabat dostają obydwie strony czyli osoba która poleciła półkolonię zimową i osoba która się zapisała w ramach polecenia
 • jedna osoba może polecić nas kilku znajomym ale dostanie rabat tylko za jedną osobę
 • rabat otrzymuje się jeżeli uczestnicy zapiszą się w tym samym dniu
 • rabat dotyczy tylko ceny 690 zł
 • informacje kto kogo polecił lub jest polecającym wpisujemy w formularzu zgłoszeniowym w okienku informacje dodatkowe

Ski-World

Biuro szkoły

Koszyce Małe ul. Pogodna 28
33-111 Koszyce Wielkie

Rafał Ruszała: tel. +48 606 677 441 e-mail: info@ski-world.pl

Filip Chwistek: tel. +48 609 299 887 e-mail: filip@ski-world.pl

Jesteśmy w społeczności